Inscripció jugador/a 2019/2020

Formulari d'inscripcions de jugadors per a la temporada 2019/2020

Dades de contacte

Dades Personals del/a jugador/a


NOTA: SOLO en caso de utilizar Internet Explorer la fecha de nacimiento se pone en el siguiente formato YYYY-MM-DD.


Dades del/s pare/s, mare/s o tutor/s (en cas de ser menor d'edat)

Dades del pare/mare/tutor 1

Dades del pare/mare/tutor 2 (en cas de tenir-ne)

En cas de voler inscriure l'altre progenitor o una altra persona com a soci, pots fer-ho en el següent enllaç

Dades financeres


Accepto la política de privacitat.
El responsable del tractament de les dades és el Club d’Handbol Cooperativa Sant Boi amb la finalitat de gestionar les tasques bàsiques d’administració. No seran cedides, ni venudes, ni llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer. Qualsevol usuari registrat té drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i oblit contactant amb la junta directiva, en particular amb el secretari vigent.